Aktuelt

Nyheter om Revisjon Midt-Norge SA

Selskapene KomRev Trøndelag IKS, org.nr. 987 123 842 og Revisjon Midt-Norge IKS org.nr. 977 036 283 ble slått sammen til et nytt selskap fra 01.01.2018. Det nye selskapet er etablert som et samvirkeselskap med navn, Revisjon Midt-Norge SA, org.nr. 919 902 310.
 
Alle avtaler og forpliktelser i de to gamle selskapene videreføres inn i det nye selskapet.