Aktuelt

Fagdag Regnskap 2017 med Revisjon Midt-Norge SA

KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS inviterer til fagdag for Regnskaps- og økonomiarbeidere i kommunene.

Nyheter om Revisjon Midt-Norge IKS

Vi er i gang med en sammenslåing av selskapene KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Det nye selskapet vil få navnet Revisjon Midt-Norge SA, og etableres fra 1.1.2018.