Aktuelle fagdager

Arrangement Sted Dato Fagområde

Send forslag om fagdag til; post@revisjonmidtnorge.no

Kom med forslag
? a ?
Vi planlegger å holde en fagdag rundt spillemidler høsten 2017. Har du innspill og tanker rundt dette, setter vi pris på å høre ifra deg. Send en e-post til: post@revisjonmidtnorge.no
Fagdag Spillemidler - under planlegging
Trondheim a Spillemidler