Aktuelle Fagdager

Arrangement Sted Dato Fagområde
KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS inviterer til fagdag for Regnskaps- og økonomiarbeidere i kommunene.
Fagdag Regnskap 2017 med Revisjon Midt-Norge SA
Snåsa/Trondheim 171213 13. desember 2017 - 14. desember 2017 Regnskap

Send forslag om fagdag til; post@revisjonmidtnorge.no

Kom med forslag
? a ?