Kommunene på Fosen blir en del av Revisjon Midt-Norge SA.

Hovedlogo blå ligggende

 

Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord har vedtatt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra 1. januar 2019. Fosen kommunerevisjon IKS avvikles fra samme dato og ansatte overføres til Revisjon Midt-Norge SA.  I utredningen som ligger til grunn for Fosen kommunerevisjon IKS sitt valg, pekes det på større fagmiljø, leveringsdyktighet og omstillingsevne som viktige argument for å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA.

«Dette betyr en styrking av Revisjon Midt-Norge SA og er viktig for tilsyn og kontroll av hvordan kommunene forvalter fellesskapets verdier på Fosen. Medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA vil sikre kommunene fortsatt kostnadseffektive og gode revisjonstjenester i årene som kommer.» sier styreleder Hans S. U.  Wendelbo i Revisjon Midt-Norge SA.

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunalt eide revisjonsselskap og vil fra årsskiftet eies av tilsammen 53 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet får 43 ansatte.

Eierkommunene har en årlig driftsomsetning på over 30 milliarder. Kommunene har ansvaret for tjenester og velferdstilbud til en befolkning på 285.000. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i Trøndelag fylkeskommune med 450.000 innbyggere.

 

 

Kontaktperson:

Hans S.U. Wendelbo, styreleder i Revisjon Midt-Norge SA, tlf. 99 53 64 57

 

Tips en venn Skriv ut