Revisjon Midt-Norge IKS

Revisjon Midt-Norge har per i dag to kontorer. Hovedkontor på Orkanger, og avdelingskontor i Trondheim.

Staben vår består av medarbeidere med kompetanse innenfor de områdene som er nødvendig for å utføre revisjonen på en tilfredsstillende måte. Godt samarbeid, service og tillit er nøkkelord for oss.

Tips en venn Skriv ut