2003-4 Årsregnskap 2003

09. desember 2003
Kundebrevet gir våre avklaringer for ulike problemstillinger i forbindelse med årsregnskapet 2003.

2003-3 Legater, stiftelser og fond

14. november 2003
Kundebrevet omfatter minimumskrav i årsoppgjøret for legater, stiftelser og fond.

2003-2 Merverdiavgift

04. november 2003
Det er endringer i regler for merverdiavgift fra 01.01.2004. Kundebrevet oppsummer hovedpunktene i regelendringen.

2003-1 Kommunale betalingstjenester

06. mai 2003
I januar 2003 ble det gitt ut nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kundebrevet oppsummerer hovedpunktene.