2005-4 Telefongodtgjørelse

30. november 2005
Det har kommet endringer i reglene for telefongodtgjørelse for både 2005 og 2006. Kundebrevet gir en kort oversikt over de nye reglene.

2005-3 Skatteplikten for salg av kraftaskjer

11. august 2005
Kundebrevet beskriver endringer i reglene for kommuner og fylkeskommuners skatteplikt ved realisasjon av kraftaksjer.

2005-2 Ny stiftelseslov

15. juni 2005
Kundebrevet beskriver endringene i stiftelsesloven som er gjeldende fra 01.01.2005.

2005-1 Bokføring av aksjesalg

26. mai 2005
Kundebrevet beskriver hvordan kommunene som selger aksjer skal beregne den andelen av vederlaget som utgjør avkastning på innskutt kapital.