2007-1 Mva Hjemme-pc og mobiltelefon

26. juni 2007
Kundebrevet omhandler finansdepartementets presiseringer i brev av 13.09.06 til Skattedirektoratet, angående begrepet ”til tjenstlig bruk” og fordelsbeskatning av ansatte for fordel knyttet til hjemme-pc og mobiltelefon.

2007-2 Skannede faktura - krav til oppbevaring

26. juni 2007
Kundebrevet omhandler krav til skannede faktura og oppbevaring

2007-3 God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

10. april 2007
Kundebrevet drøfter ulike problemstillinger innen god regnskapsskikk for idelle organisasjoner