2013-1 Trønderenergi - Konvertering av egenkapital til fondsobligasjoner

07. november 2013
TrønderEnergi AS vedtok på sin generalfor-samling i april i år og foreta en konvertering av selskapets egenkapital til fondsobligasjoner. Egenkapitalen i TrønderEnergi nedsettes og det utstedes i stedet ansvarlig lånekapital. I tillegg er det foretatt en vedtektsendring slik at samtlige B-aksjer er omdannet til A-aksjer.

2013-2 Årsoppgjør 2013 med vedlegg

07. november 2013
Revisjon Midt-Norge har i år sett seg nødt til å “avlyse” årets fagdag regnskap. Dette skyldes mangler på ressurser til å få gjennomført en slik dag. Vi ønsker derfor i dette kundebrevet å gi kommunene informasjon om nyheter og andre forhold det er viktig å ta hensyn til i forbindelse med årsoppgjøret.