2016-2 Årsoppgjøret 2016

16. desember 2016

På grunn av at vår årlige fagdag regnskap blir avholdt først på januar, ser vi behov for å sende kommunene litt informasjon om årsoppgjørsprosessen for 2016. Vi gjør spesielt oppmerksom på kravene knyttet til periodisering i lønn.

2016-1 Budsjettprosessen kirkeregnskap

25. mai 2016
Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner. Vi har erfart at det gjennomgående er mangler rundt etterlevelsen av bestemmelsene som omhandler budsjett.