Bidrar til forbedring?

En evaluering av Revisjon Midt-Norge SA

I 2008 besluttet Revisjon Midt-Norge IKS å gjennomføre en evaluering av selskapet.
Hovedmålet med evalueringen var å vurdere om selskapet hadde oppnådd de målsettinger som er nedfelt i styrende dokumenter for selskapet.

For RMN har det vært viktig å få undersøkt om vi har klart å oppfylle vår visjonen:
Bidrar til forbedring


Rapporten viser at nesten alle brukerne mener at revisjonen bidrar til forbedring av kommunenes tjenester.

Evalueringen er gjennomført av Ailin Aastvedt og Bent Aslak Brandzæg ved Telemarksforsking-Bø
Rapporten kan leses her.