Styret

Medlemmer til styre velges hvert 4. år - samme år som kommunevalget.

Medlemmer i styret

Hans S. U. Wendelbo  -  leder
Elin Rodum Agdestein  -  nestleder
Torbjørn Måsøval
Anne Birgitte Steinsli Sklet
Eva Lundemo
Oddvar Fossum
Arve Gausen  -  ansatt rep.