Fagdag Kirkelig Fellesråd

24. november 2015

Revisjon Midt-Norge IKS gjennomførte en fagdag for kirkeverger og regnskapsførere som jobber med kirkelig fellesråd/sokn.

Trygve Nedland fra KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelig virksomhet kom for å snakke om årsavslutning, budsjett mm.

 
Sted:   Quality hotel Panorama, Tiller
Tid:     tirsdag 24. november fra 9.30- 15.30.
 
Påmeldingsfrist: utløpt
Kursavgift kr. 1.500,- inkl lunsj
 
 
Kurdokumentasjonen finner du her: