Melhus kommune

Håndtering av habilitet i folkevalgte organ

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt håndtering av habilitet i folkevalgte organ.
 
Vi har sett på om Melhus kommune har nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ. Revisor konkluderer med at kommunen overordnet har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet.
 
Videre har vi sett på om kommunens praksis er i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk. Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk. Revisor har sett på håndtering av habilitet i konkrete saker etter bestilling fra kontrollutvalget. Dette er E6-saken, saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd og saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum.
 
Rapporten finner du her.