Frosta kommune

Vurdering av varsel

Revisjon Midt-Norge SA har bistått Frosta kommune med å vurdere tre innkomne varsel mot rådmannen.
 
Det er varslet på rådmannens adferd og lederstil. Videre er det varslet på ulovlig saksbehandling. Rapporten presenterer påstandene som kommer fram i varslene, tilsvar fra den det er varslet på og kommentarer fra personer som omtales i varslene. Revisor har knyttet vurderinger til enkeltelementene i varslene, påstand om utilbørlig adferd, påstander om ulovlig saksbehandling og gir en samlet vurdering av situasjonen.
 
Rapporten er delvis unntatt offentlighet.
 
Rapporten finner du her.