Inderøy kommune

Eiendomsforvaltning

Rapporten vurderer om kommunen har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Vi konkluderer med at kommunen har svakheter i system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig vedlikehold av kommunale bygninger. Det mangler mål og strategier for forvaltning av bygningsmassen, tilstandsvurderinger er ikke ajourført over tid og mangelfull oppfølging av langsiktig/planmessig vedlikehold. Kommunen har ivaretatt akutte vedlikeholdsbehov, samt oppfølging av pålegg etter tilsyn på en tilfredsstillende måte. Videre har det vært manuelle systemer for innmelding og oppfølging av vedlikeholdsbehov, noe det er risikoer ved. Det er avslutningsvis noe uklarhet mellom kommunen og Inderøy Kulturhus AS om nivå/kvalitet på drift- og vedlikehold av bygningsmassen tilhørende kulturhuset.
 

 

Rapporten finner du her.