Røyrvik kommune

Akuttmedisinsk beredskap

Rapporten konkluderer med at responstider for ambulanse ikke er innfridd i Røyrvik kommune. Responstidene er imidlertid veiledende, og at disse ikke innfris utgjør ikke et lovbrudd. Helseforetaket bør imidlertid kunne begrunne hvorfor akuttmedisinsk beredskap i kommunen er tilfredsstillende, til tross for at veiledende responstider ikke innfris.

 
Rapporten finner du her.