Du kan søke i telefonlista ved å bruke nettleserens innebygde søkefunksjon, Ctrl-f, evt. Cmd-f på Mac.

Svein Vikestad

Regnskapsrevisor

svein.vikestad@revisjonmidtnorge.no

Mobil: 950 98 426

NamsosAnsatte
Navn Tittel Mobil
Christiane Bjørnerås Bjartan Regnskapsrevisor 932 13 069 (epost)
Hanne Marit Ulseth Bjerkan Forvaltningsrevisor 476 34 527 (epost)
Anna Karlsen Dalslåen Forvaltningsrevisor 482 08 858 (epost)
Frid M Welde Evjen Sekretær 909 34 165 (epost)
Mona Finnes Regnskapsrevisor 482 41 985 (epost)
Kari Anne Gaare Regnskapsrevisor 416 78 545 (epost)
Heidi Galguften Regnskapsrevisor 995 19 930 (epost)
Ann Katharine Gardner Regnskapsrevisor 909 97 765 (epost)
Arve Gausen Forvaltningsrevisor 404 96 309 (epost)
Hanne Irene Grande Regnskapsrevisor 934 71 846 (epost)
Bente Hansen Regnskapsrevisor 915 76 220 (epost)
Heidi Jacobsen Hansen Administrasjonskonsulent 402 40 063 (epost)
Arnt Robert Haugan Daglig leder 922 53 981 (epost)
Gunnar Haave Haugum Regnskapsrevisor 994 07 727 (epost)
Margrete Haugum Forvaltningsrevisor 952 33 007 (epost)
Marit Ingunn Holmvik Forvaltningsrevisor 901 21 861 (epost)
Wenche Holt Faglig leder regnskapsrevisjon 950 22 935 (epost)
Kjersti Vollan Isaksen Regnskapsrevisor 416 65 054 (epost)
Marius Johnsborg Forvaltningsrevisor 976 57 449 (epost)
Mathias Kirkerud Regnskapsrevisor 982 04 936 (epost)
Monica Nordvik Larsen Regnksapsrevisor 908 09 733 (epost)
Merete Ingeborg Lykken Revisor 924 98 282 (epost)
Merete M. Montero Forvaltningsrevisor 476 38 548 (epost)
Ingunn Myrvang Regnskapsrevisor 414 02 188 (epost)
Johannes Nestvold Forvaltningsrevisor 900 12 368 (epost)
Kjell Næssvold Regnskapsrevisor 913 29 475 (epost)
Linda Pettersen Regnskapsrevisor 902 83 144 (epost)
Gunnhild Ramsvik Regnskapsrevisor 902 17 088 (epost)
Unni Romstad Ass.daglig leder 417 39 319 (epost)
Mildrid Rømo Regnskapsrevisor 902 83 944 (epost)
Mette Sandvik Forvaltningsrevisor 468 23 452 (epost)
Eirik Gran Seim Forvaltningsrevisor 412 50 620 (epost)
Tone Stein Sivertsen Regnskapsrevisor 974 26 168 (epost)
Leidulf Skarbø Forvaltningsrevisor 918 96 030 (epost)
Christian Skuggedal Regnskapsrevisor 464 55 374 (epost)
Tor Arne Stubbe Faglig leder forvaltningsrevisjon 986 08 070 (epost)
Monika Sundt Regnskapsrevisor 924 38 643 (epost)
Sunniva Tusvik Sæter Forvaltningsrevisor 476 37 714 (epost)
Knut Tanem Regnskapsrevisor 958 92 654 (epost)
Siri Tørstad Regnskapsrevisor 476 37 194 (epost)
Svein Vikestad Regnskapsrevisor 950 98 426 (epost)
Line Johnsen Wirum Forvaltningsrevisor 415 00 399 (epost)
Anna Ølnes Forvaltningsrevisor 906 33 713 (epost)
Mali Kr. H Østerås Regnskapsrevisor 415 62 705 (epost)