Grane kommune

Arkivtjenesten

Rapporten stiller spørsmål om i hvilken grad Grane kommune sin arkivtjeneste tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens egen arkivplan. Når det gjelder organisering av arkivtjenesten er revisors oppfatning at arkivlederstillingen med fordel kunne vært tydeligere plassert. Kommunen har ikke fulgt opp sine egne målsettinger om revidering og oppdatering av arkivplanen. På bakgrunn av gjennomført spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang er revisors inntrykk at saksbehandlerne har god kunnskap knyttet til dokumenthåndtering og journalføring. Det er imidlertid ikke etablert et system for gjenfinning av eldre saker i kommunes depot/fjernarkiv.

 

Rapporten finner du her