Malvik kommune

Barnevern

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en forvaltningsrevisjon om barnevern i Malvik kommune.

Følgende problemstillinger blir besvart i rapporten:

1. Er internkontrollen dokumentert og er dokumentasjonen oppdatert og tilgjengelig?

2. Har barneverntjenesten ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver?

  •               Budsjettrammer
  •               Bemanning
  •               Kompetanse

3. Følger barneverntjenesten opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter omsorgsovertakelse?

Revisor konkluderer med at internkontrollen er dokumentert og tilgjengelig for de ansatte. Videre konkluderer revisor med at barnevernstjenesten sørger for de bevilgninger som er nødvendige for at barneverntjenesten kan yte tjenester og tiltak som pålagt i loven. Tjenesten har tilstrekkelig bemanning til å ivareta lovkrav, men det kan bli kritisk ved uplanlagt fravær. Barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse. Avslutningsvis konkluderer revisor med at barn, biologiske foreldre og fosterforeldre blir fulgt opp etter en omsorgsovertakelse. Revisor har avdekket noen svakheter, og anbefalingen er at kommunen har fokus på de avdekkede svakhetene.

 
Rapporten finner du her