Grong kommune

Behandling av konsesjonssøknader i landbruket

Forvaltningsrevisjonen viser at Grong kommune i stor grad følger gjeldende regelverk om behandling av konsesjonssøknader i landbruket. Imidlertid kan kommunen i noe større grad dokumentere de vurderingene som ligger til grunn for hvert enkelt vedtak i konsesjonssaker. Kommunens organisering og praksis innen arkiv følger i stor grad gjeldende regelverk. Kommunen bør likevel sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges, også når nøkkelpersonell ikke er tilstede.

 
Rapporten finner du her
 
Tips en venn Skriv ut