Grong kommune

Behandling av konsesjonssøknader i landbruket

Forvaltningsrevisjonen viser at Grong kommune i stor grad følger gjeldende regelverk om behandling av konsesjonssøknader i landbruket. Imidlertid kan kommunen i noe større grad dokumentere de vurderingene som ligger til grunn for hvert enkelt vedtak i konsesjonssaker. Kommunens organisering og praksis innen arkiv følger i stor grad gjeldende regelverk. Kommunen bør likevel sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges, også når nøkkelpersonell ikke er tilstede.

 
Rapporten finner du her