Grong kommune

Bosetting av flyktninger

Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte en forvaltningsrevisjon som omhandlet bosetting av flyktninger i Grong kommune. Vi konkluderte med at Grong kommune i stor grad har lagt til rette for at bosetting av flyktninger integreres i kommunen. Imidlertid må det rettes oppmerksomhet mot at antall bosatte flyktninger reduserer, noe som har betydning for kommunens inntekter, videre vurdere tiltak for å få flere flyktninger i arbeid samt så raskt som mulig kartlegge å følge opp psykososiale helseproblemer hos bosatte flyktninger.  

 

Rapporten finner du her.