C. Anleggsregnskapet

  1. Det skal føres et eget anleggsregnskap. Det skal føres slik at det kan sammenlignes med endelig godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan. Anleggsregnskapet skal vise spesifikasjon på de enkelte kostnadsgrupper, slik de fremkommer i kostnadsoverslaget og regnskapssammendrag.

  2. Betaling for arbeid eller materialer (ytelser) som i søknaden var registrert som dugnad, gave eller rabatt skal i regnskapet ikke føres opp med et høyere beløp enn det godkjente kostnadsoverslaget i søknaden. Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, gaver eller rabatter, skal verdien av disse ytelser nedjusteres i regnskapet med tilsvarende beløp. Verdien vil i stedet fremkomme som en betalt kostnad.

  3. Anleggseier har ansvar for å overlevere regnskapet til revisor. Det må påberegnes en saksbehandlingstid. Det bør gjøres avtale med revisor om tidspunkt for hensiktsmessig innlevering av anleggsregnskapet. De forskjellige frister fastsettes hvert år og kan variere noe.