Gjennom våre fagdager ønsker Revisjon Midt-Norge SA å bidra til økt kunnskap og forståelse innen regnskap og forvaltning.

I løpet av året bruker vi å holde 2-3 kurs innenfor tidsaktuelle problemstillinger. Har du forslag til tema, så er det bare å ta kontakt med oss. Under aktuelle fagdager finner du kurs som er under planlegging. Under tidligere fagdager finner du all kursdokumentasjon på de kursene vi har gjennomført.