Meråker kommune

Økonomistyring og økonomirapportering

Forvaltningsrevisjonen vurderer om Meråker kommune har tilfredsstillende planlegging, rapportering og oppfølging for å gi politisk nivå relevant økonomisk styringsinformasjon, noe revisor konkluderer at kommunen har. Når det gjelder rapportering av relevant økonomisk styringsinformasjon til politisk nivå, er den i hovedsak tilfredsstillende. Administrasjonen har forbedringspotensial når det gjelder intern kommunikasjon og samhandling mellom de ulike ledernivåene i kommunen.

 
Rapporten finner du her.