Namsskogan kommune

Økonomisk internkontroll

Vi har sett på hvordan budsjettprosessen er innrettet i kommunen og om det er etablert rutiner for økonomisk rapportering. Til slutt så har vi beskrevet hvordan medlemmer av kommunestyret opplever budsjettdokumentet. 

 
Rapporten finner du her