Midtre Gauldal kommune

Dokumenthåndtering og journalføring

Forvaltningsrevisjonen har undersøkt om Midtre Gauldal kommune har rutiner for dokumenthåndtering og journalføring og om disse rutinene følges i det daglige, samt om de ansatte har betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og journalføring. Revisor konkluderer med at Midtre Gauldal kommune har mange rutiner på plass, men at det mangler rutiner eller oppdatering av dem på enkelte områder. Praksisen i kommunen er i det alt vesentlige i tråd med regelverket, men manglende kunnskap om dokumenthåndtering og journalføring er en risiko for at feil kan oppstå. Kommunens rutiner er samlet i arkivplanen og for saksbehandlingssystemet ePhorte er godt beskrevet. For andre systemer som har postregistrering og eller arkivering er rutinene noe mangelfull. Det er lite kunnskap om rutiner og bruken av ePhorte i deler av organisasjonen, noe som hemmer en sikker og effektiv dokumentflyt i kommunen.
 
 
Rapporten finner du her.