Herøy kommune

Eiendomsforvaltningen i Herbo AS og Herøy kommune

Vi har undersøkt eiendomsforvaltningen i Herbo AS og i Herøy kommune når det gjelder boliger. Vi har også undersøkt om det finnes planer, retningslinjer eller rutiner som sikrer en god og helhetlig tildeling av boliger i Herøy. 

Rapporten finner du her