Levanger kommune

Evaluering av byggeprosjekter - Delrapport 1 - Flerbrukshus på Ytterøy

Oppføringen av nytt flerbrukshus på Ytterøy har vært et omfattende prosjekt som har møtt på noen utfordringer underveis. Det er etter revisors syn nødvendig å påpeke enkelte feil, blant annet ved anskaffelsen av prosjektleder og entreprenør. Kommunen og brukergruppa har dessuten til tider hatt utfordringer i sitt samarbeid. Til tross for enkelte mangler og utfordringer i prosessen, har man likevel fått et bygg med gode kvaliteter for brukerne.

Rapporten finner du her