Fagdag - Offentlige anskaffelser

Revisjon Midt-Norge IKS inviterer til fagdag om offentlige anskaffelser - grunnkurs for ansatte i kommunal sektior, 18. november 2015.

Norske kommuner og fylkeskommuner kjøper varer og tjenester for omkring 145 milliarder kroner årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene blir brukt på en mest mulig effektiv og samfunnstjenlig måte. Samtidig er regelverket komplisert, og i stadig utvikling.

Formålet med dette kurset er å gi en grunnleggende innføring i regelverket for offentlige anskaffelser. Kurset er utviklet spesielt for ansatte i kommunal sektor. Det tar høyde for den seneste utviklingen på området, og har en praktisk tilnærming. Det kreves ingen forkunnskaper.

Kursmateriell for dagen finner du her;
Kursfoiler
Forskrift offentlige anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser