Dønna kommune

Faktaundersøkelse - ordfører sin kontakt med vindkraftmotstandere

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en fakta undersøkelse i Flatanger kommune som gjelder ordfører sin kontakt med en av motstanderne av vindkraft i kommunen.   

Gjennomgangen viser at det er ulik oppfatning av hvordan kontakten har funnet sted. Det er også ulik oppfatning av hvorvidt ordfører har opptrådt i rollen som ordfører eller som privatperson.

Revisor har oppsummert informasjonen gitt av partene, og avslutningsvis knyttet noen kommentarer til gjeldende regelverk for ytringsfriheten og føringer knyttet til ordfører som offentlig person.  
 
Rapporten finner du her