Finansforvaltning

Krav til kommunen / fylkeskommunen

  • Skal utarbeide finansreglement, minst en gang i kommunestyrets/fylkestingets valgperiode
  • Skal utarbeide administrative rutiner for finansforvaltningen

Det er krav om kvalitetssikring fra uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning, av

  • finansreglement (før dette vedtas kommunestyret/fylkestinget)
  • rutinene for finansforvaltning.

Revisjon Midt-Norge fungerer som uavhengig instans i forhold til kommunene.

Se mer om kommunal finansforvaltning under Nyttig