Granskning i Leksvik kommune

Denne granskningen omhandler forholdene rundt inngåelse av en arbeidsavtale for rådmannen, som blant annet inneholdt en klausul om fire års etterlønn ved oppsigelse fra en av partene. Avtalen ble inngått mellom rådmannen, ordfører og varaordfører. Granskningen viser at avtalen ikke ble gyldig inngått, fordi ordfører ikke hadde myndighet til å forplikte kommunen. Granskningen viser videre at avtalen ikke ble behandlet i kommunestyret, den ble ikke arkivert i kommunens systemer, og det tok nesten et år fra avtalen ble inngått til noen andre enn ordfører, varaordfører og rådmannen ble kjent med den. I tillegg viser granskningen at forhandlinger om rådmannens lønn ikke har skjedd i tråd med kommunens delegasjonsreglement.
 
Rapporten finner du her