Brønnøy kommune

Heldøgns eldreomsorg

Rapporten undersøker om kompetanse, system for ledelse og kvalitetsforbedringer, samt tjenestens kvalitative innhold er for brukere i heldøgns omsorg. Revisor konkluderer med at kvaliteten på tjenestene i eldreomsorgen for det meste er i tråd med utvalgte krav knyttet til kompetanse, ledelse og kvalitetsforbedring, samt tjenestens kvalitative innhold for bruker. Det er imdlertid påpekt noen forbedringspunkter: Sikre fortsatt fokus på tilstrekkelig og hensiktsmessig utnyttelse av kompetanse på jobb ved fravær. Etablere faste årlige møter med pårørende for brukere på sykehjem og omsorgsbolig. Sikre tilstrekkelig kapasitet for å etablere tilstrekkelig aktiviteter til brukerne i omsorgssenter.

 
Rapporten finner du her.