Hvorfor er de så gode?

Revisjon Midt-Norge IKS fylte 10 år i 2015.
I den forbindelse har Kommunerevisoren gjort en presentasjon av oss i utgave nr. 6/2014.
 
Presentasjonen finner dere her