Innleie og bruk av kommunalt utstyr - Tydal

Undersøkelsen viser at kommunen har svakheter i oppfølgningen av rutiner og prosedyrer ved offentlige anskaffelser. Dette gjelder både for å sikre konkurranse, foruten protokollføring og dokumentasjon.
Kommunen har ikke et sikkert system mht utlån av kommunalt eid utstyr, og anbefales å etablere klare retningslinjer for slike utlån.
 
Rapporten finner du her