Osen kommune

Internkontroll i barnevernet

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i barnevernet i Osen kommune. Revisor har sett på om det felles internkontrollsystemet for deltakerkommunene i Fosen barneverntjeneste er implementert i Osen kommune, hvordan avvik håndteres, og om det rapporteres til deltakerkommuner/kommunestyret i henhold til krav i internkontrollen.

Funnene viser at Osen kommune ikke har et fungerende internkontrollsystem. Det betyr at felles internkontrollsystem ikke er implementert i Osen kommune. Avvik håndteres i tråd med internkontrollen, men rutinene framstår som sårbare, og det finnes forbedringspotensial i å rapportere om avvik på en tilfredsstillende måte. Revisor konkluderer videre med at det er noe mangelfull rapportering fra barnevernet til deltakerkommunene, i henhold til krav i internkontrollen. Med unntak av at det ikke er tatt med forbedringspunkter, er det rapportert til kommunestyret i henhold til kravene i internkontrollen

 
Rapporten finner du her