www.revisjonmidtnorge.no

Trøndelag fylkeskommune

Klettkrysset - notat

Miljøpakkeprosjektet om Klettkrysset er dokumentert i et eget notat. Problemstillingene som er behandlet er en beskrivelse av hva som skjedde i prosjektet og vurderinger om hvorfor det ble slik og hvem som har ansvaret. Problemstillingene er knyttet til krysset mellom E39 og Rv707, som ble en rundkjøring i stedet for et planfritt kryss, som opprinnelig planlagt. Utfordringene med den ferdige løsningen viste seg raskt etter åpning av veien, hvor liten kapasitet i rundkjøringen førte til tilbakeblokkering på E6 sørover hvor fartsgrensa er 100 kilometer i timen.

Rapporten finner du her