Kollektivtrafikk i distriktene - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om kollektivtrafikken i distriktet er i tråd med fylkestingets vedtak og føringer.
Revisjonen konkluderer med at dagens kollektivtilbud antas å være i tråd med Fylkestingets vedtak og føringer. Enkelte prosjekter har endret «retning», men endringen er vedtatt politisk i tråd med tilbakemeldinger og evalueringer fra fylkeskommunens administrasjon og AtB.
 
Ønsker du å lese mere, finner du rapporten her