Tydal kommune

Kompetanse og kapasitet

Revisor har i forvaltningsrevisjonen «Kompetanse og kapasitet» i Tydal kommune undersøkt om kommunen har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i ledergruppen til å drifte administrasjonen og personalarbeidet forsvarlig. Videre om kommunen har etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse av politiske saker og iverksettelse/oppfølging av disse.

Rapporten finner du her