Kostnadsutvikling i investeringsprosjekt - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å avdekke årsaker til at noen fylkeskommunale investeringsprosjekter blir dyrere enn opprinnelig forutsatt. Fylkeskommunens investeringsprosjekter kan være til dels svært komplekse prosjekt. Det tar lang tid å gjennomføre dem, og kompleksiteten tilsier at planleggingen og gjennomføringen av prosjektet kan by på uforutsette utfordringer. Man må ha oversikt over risiko og usikkerhet i prosjektet, og ha et hensiktsmessig system for kontroll og styring. Vår konklusjon er at en større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er nødvendig.

Rapporten finner du her
 
Tips en venn Skriv ut