Kostnadsutvikling i investeringsprosjekt - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å avdekke årsaker til at noen fylkeskommunale investeringsprosjekter blir dyrere enn opprinnelig forutsatt. Fylkeskommunens investeringsprosjekter kan være til dels svært komplekse prosjekt. Det tar lang tid å gjennomføre dem, og kompleksiteten tilsier at planleggingen og gjennomføringen av prosjektet kan by på uforutsette utfordringer. Man må ha oversikt over risiko og usikkerhet i prosjektet, og ha et hensiktsmessig system for kontroll og styring. Vår konklusjon er at en større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er nødvendig.

Rapporten finner du her