Kundebrev 1-2016 Budsjettprosess i kirkeregnskap

Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner. Vi har erfart at det gjennomgående er mangler rundt etterlevelsen av bestemmelsene som omhandler budsjett.

Kundebrevet finner du her