Fritak arbeidsgiveravgift for allmennyttige organisasjoner

I forbindelse med revisjon av fjellstyreregnskap, kom det en henvendelse fra en regnskapsfører som lurte på om ikke fjellstyrene var å anse som allmennyttig organisasjon, og dermed kom inn under fritaksbestemmelsene mht beregning og betaling av arbeidsgiveravgift. Spørsmålstillingen ble av en annen regnskapsfører tatt opp med skatteetaten, og følgende avklaring er nå oversendt revisjonen for videre distribusjon.
 
Brevet finner du her