Kundebrev 2 - RMN SA

15. januar 2019
Revisjonen mottar gjennom året en rekke prosjektregnskap som krever attestasjon fra oss. Kvaliteten av det som revisor mottar er av varierende kvalitet.
I dette brevet ønsker vi å gi informasjon til kommunene mht.;
  • frister for oversendelse
  • hvilke dokumenter som skal sendes revisjonen
  • hvordan regnskapet skal settes opp
 

Kundebrev 1 - RMN SA

15. januar 2019
Etter sammenslåing av de to store revisjonsselskapene i Trøndelag, har vi behov for å gi våre kunder en del felles informasjon. Det er for oss viktig at alle blir behandlet likt og det er derfor viktig å få presisert våre anbefalinger og forventninger i tilknytning til bokføring og avleggelse av regnskap i kommunene.