Kvalitet i grunnskolen - Hitra

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kvalitet i grunnskolen i Hitra kommune. Vi har tatt utgangspunkt i kriterier for kvalitet som er gitt i opplæringsloven, av Utdanningsdirektoratet og i kommunens politiske styringsdokument. Generelt vil vi oppsummere at det er mye oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeid i skoleledelsen i Hitra kommune. Det kan også se ut til at det ivaretas videre av det pedagogiske personalet. En kan likevel si at en del av dette kvalitetsarbeidet skulle vært satt fokus på tidligere. Det kan videre se ut til at elevene ikke i tilstrekkelig grad involveres i sin egen læring.

 
Rapporten finner du her