Træna kommune

Lånesøknad

Det ble lagt frem to saker til politiske organ; en om lånesøknad og en om hvordan midler fra
havbruksfondet skulle fordeles. Lånesøknaden ble avgjort i formannskapet, mens saken om
midler ble avgjort i kommunestyret.
 
Begge sakene ble avgjort samme dag. Kommunestyret fordelte midlene på formiddagen, og
formannskapet vedtok saken om lånesøknad etter lunsj. Det ble i kommunestyret stilt spørsmål
ved habilitet knyttet til formannskapets behandling av lånesøknaden.
 
Det ble bestilt en undersøkelse av forholdene rundt lånesøknaden og saken om midler fra
havbruksfondet.
 

Det er satt opp fem problemstillinger som blir besvart i rapporten:

  1. Har Træna kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
  2. I hvilken grad er habilitetsreglene fulgt i forbindelse med behandlingen av sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
  3. I hvilken grad har Træna kommunes etiske retningslinjer blitt fulgt i sakene om fordeling av midler fra havbruksfondet og om søknad om lån fra næringsfond A?
  4. I hvilken grad er sak 76/18 forsvarlig utredet ved fremleggelse til folkevalgt organ?
  5. I hvilken grad er kommunens egne retningslinjer for næringsfond fulgt?
 
 
Rapporten finner du her.