Sømna kommune

Medikamenthåndtering

Revisor har gjennom intervju, dokumentgjennomgang og observasjon undersøkt om Sømna kommune følger faglige anbefalinger når det kommer til medikamenthåndtering. Revisor finner at kommunen følger faglige anbefalinger når det kommer til følgende punkter:

 • Låsbar oppbevaring av medisiner
 • System for kassering av legemidler
 • Tilgjengelighet av håndvask
 • Dobbeltkontroll ved opplegg av dosett
 • Tilgjengelig dokumentasjon ved utdeling av medikamenter
 • Føring av narkotikaregnskap for A- og B-preparater

 

Revisor finner at kommunen på følgende punkter ikke følger faglige anbefalinger:

 • Størrelse på medisinrom (hjemmesykepleie)
 • Rengjøring av medisindosetter
 • Oppbevaring av A-preparater adskilt fra andre legemidler
 • Kontroll av beholdningen av A- og B-preparater
 • Unntak fra ordinering gjort til enkeltpasienter gjøres ikke etter fastsatt rutine.

 

Revisor anbefaler at Sømna kommune:

 • Gjennomfører systematisk kontroll med beholdningen av A- og B-preparater
 • Sikrer renhold av dosetter og medisinrom
 • Sikrer at praksis for utlån av medikamenter ved akutte behov er i tråd med regelverket.
 
Rapporten finner du her