Miljøpakken - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Revisjonen har sett på om ressursbruken i Miljøpakken er i tråd med STFKs vedtak og føringer, og om STFK når frem med sine prioriteringer i Miljøpakkesamarbeidet. Det er uenighet i samarbeidet om fordeling av deler av Miljøpakkens inntekter. Fordeling av disse midlene må partene i samarbeidet ta stilling til i forbindelse med Miljøpakkens trinn 3. Videre har det vært uenighet mellom partene om hvilke prinsipper som skal gjelde for finansiering og drift av kollektivtrafikken. Her har STFK oppnådd enighet om det som synes å være en god og forutsigbar løsning for drift av kollektivtrafikken.

Rapporten finner du her