www.revisjonmidtnorge.no

Trøndelag fylkeskommune

Miljøpakken

Forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken har sett på hvordan Miljøpakken er organisert, styrt og driftet. Miljøpakken er opprinnelig et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen. Den første Miljøpakken startet i 2008 og i Miljøpakkens trinn tre, utvides innkrevingsperioden for bompenger til 2029. I 2019 ble Byvekstavtalen signert som en del av Miljøpakken, og Stjørdal, Malvik og Melhus kommuner ble med i Miljøpakkesamarbeidet. Fylkeskommunes styringsmuligheter er gjennom de formelle styringsorganene i Miljøpakken samt deltakelse i forhandlinger av samarbeidsavtaler.

Forvaltningsrevisjonen omhandler økonomiske forhold ved Miljøpakken slik som budsjettering, felleskostnader, økonomistyring og porteføljestyring. En av utfordringene har vært å ha tilstrekkelig med realiserbare prosjekter i forhold til de midlene Miljøpakken har rådd over. I tillegg er det slik at det er knyttet ulike forpliktelser til ulike finansieringskilder og den totale bruken av midlene. Rapportering er også behandlet i forvaltningsrevisjonen og om fylkeskommunens deltakelse i Miljøpakken har vært med å bidra til å nå fylkeskommunens samferdselsmål.  

Rapporten finner du her