Notat om avtaleforhold Joplasssen AS - Orkdal kommune

Undersøkelsen om avtaleforholdet mellom Joplassen Utvikling AS og Orkdal kommune ble bestilt for å gi grunnlag for KU til å vurdere bestilling av forvaltningsrevisjon i de tema som omhandles.
I notatet redegjøres for de parter som er involvert og tomtearealets planstatus. Videre er det undersøkt hvilke avtaler som er inngått mellom partene og om avtalene er inngått i tråd med politiske vedtak. Notatet vurderer også om den økonomiske fordel utbygger fikk fra kommunen rammes av reglene om forbud mot statsstøtte i EØS-avtalen.
 
Rapporten finner du her