Notat Rabben slamavskiller - Frøya kommune

Frøya kommune bestilte gjennomgang av kommunens prosjekt med sanering av slamavskiller. Gjennomgangen viste at administrasjonen hadde delegert myndighet til å fatte vedtak om sanering, men at innholdet i budsjettposten burde vært vist i budsjettvedtaket. Kostnadene ved prosjektet var ført på selvkostregnskapet for VAR. Revisor var kritisk til kommunens praksis mht behandling av søknader om dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner. 
 
Rapporten finner du her
 
Tips en venn Skriv ut